Hier gebeurt het.


Ontdek hoe je samen een stad maakt.

29 oktober – 21 november.

Kun je do-it-yourself-cultuur plannen? Hoe richt je een straat in met de hele buurt? En hoe vernieuw je een stad zonder de oude te verliezen? Ontdek hoe je samen een stad maakt tijdens ‘Hier gebeurt het.’

‘Hier gebeurt het.’ is een 30-daagse manifestatie waar initiatief, experiment en interactie in de stadsbouw worden gevierd. Met een tentoonstelling en een divers programma in de monumentale Amstelkerk in Amsterdam.


Stadsherstel

Stadsherstel werd in 1956 opgericht tegen het verval en de ontvolking van de Amsterdamse binnenstad. Privaat initiatief, gegoten in een NV, maakte het mogelijk monument na monument te kopen om het vervolgens te restaureren en te verhuren als woning. Met op de begane grond vaak een winkel of café, leverde dit een belangrijke bijdrage aan het herstel van de woonfunctie en verlevendigen van de binnenstad, waarin wonen en werken weer gemengd werden. In de jaren ’90 van de vorige eeuw begon Stadsherstel ook grotere industriële en religieuze gebouwen in en rondom Amsterdam te verwerven. Gebouwen die vrijwel altijd het hart en uitgangspunt van de omgeving vormen. Door deze te restaureren en van een tweede leven te voorzien wordt in een hogere versnelling een bijdrage geleverd aan een vitale, coherente straat, buurt, stad.


Space&Matter


Space&Matter is een Amsterdams bureau voor ruimtelijk en strategisch design. Door middel van een geïntegreerd ontwerpproces creëren wij thriving neighbourhoods: bruisende plekken die sociale cohesie bevorderen en een positieve impact op de planeet hebben. Om een duurzame toekomst te realiseren, ontwerpen we naast gebouwen ook circulaire systemen, bedrijven en strategieën.
Wij geloven dat de inclusieve stad voor en door mensen wordt gemaakt. Daarom passen wij een coöperatieve vorm van stadsplanning toe en begeleiden wij bottom-up initiatieven met het vervullen van hun woonwensen.


African Architecture Matters


African Architecture Matters is een non-profit adviesbureau voor ontwerp, planning, onderzoek en onderwijs in de context van Afrikaanse stedelijke ontwikkeling. Hierbij gaat het met name om de vraag hoe dynamische Afrikaanse steden ontwikkeld kunnen worden met respect voor historische en culturele waarden. We gaan uit van wat er al is en proberen dat te versterken. En we werken daarbij altijd samen met lokale partners; context en lokale omstandigheden vormen de basis voor projecten zodat de lokale capaciteit wordt versterkt.
De verhalen van bewoners zijn essentieel voor ons om te begrijpen welke waarde zij hechten aan hun stedelijke omgeving en daarom worden deze gebruikt als uitgangspunt in het behouden en ontwikkelen van die omgeving.


Gemeente Amsterdam


In de context van een verdichtende stad waarin ruimte steeds schaarser wordt, staan culturele, sociale en groene plekken die zijn vormgegeven en worden beheerd door maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk.
Bestaande locaties dreigen te verdwijnen wanneer huurcontracten aflopen en er is steeds minder betaalbare ruimte voor nieuw initiatief. Het college van B&W heeft ingestemd om met de Bestuursopdracht Vrije Ruimte, deze bijzondere initiatieven te behouden.
De bestuursopdracht Vrije Ruimte heeft tot doel om Amsterdammers ruimte te (blijven) bieden voor initiatief ‘van onderop’: doordat mensen samen met elkaar iets willen doen en maken. Het is een plek in de stad waar je iets mag uitproberen, waar je tot rust kan komen of kan ontmoeten.
In het jaar 2021 gaan wij met gebruikers, initiatiefnemers en andere betrokkenen leren en experimenten op welke manieren de gemeente zich in kan zetten om de bestaande Vrije Ruimte te beschermen en ontwikkelen.


Hogeschool van Amsterdam


De Hogeschool van Amsterdam levert een bijdrage aan urgente maatschappelijke vraagstukken. Bij het Center of Expertise Urban Governance and Social Innovation werken we met onderzoekers en studenten aan oplossingen voor de stad waarin burgers en andere gebruikers van de stad meer centraal staan. We kijken naar welke initiatieven in de stad ontstaan, voor wie ze wat precies opleveren én wat de rol van de overheid hierin is. Hierin hechten we waarde aan de participatie van burgers en willen we participerende burgers en organisaties helpen om grootstedelijke uitdagingen aan te pakken.
Website & Identity: Van Lennep